Voda sprevádza človeka tisícročia.
Slúži mu verne nielen ako prostriedok na obživu,
ale aj ako nekonečný zdroj energie.


Kedy to začalo?
Začalo to kolobehom vody v prírode.
Čo je to?
Vodná energia je technicky využiteľná kinetická alebo tepelná energia všetkého vodstva na Zemi.
Odkedy sa využíva?
Vodná energia sa využíva už od staroveku . Najskôr to bolo na dopravu /splavovanie dreva, pltí, lodí po prúde rieky/, neskôr na pohon mechanizmov /mlyny, hámre, čerpadlá, píly a gátre /. Využívala sa aj v baníctve, hutníctve a železiarstve. História mechanizmov využívania vodnej energie sa začína datovať už 2. storočí pred naším letopočtom, kedy v Ilýrii (západná časť Balkánskeho polostrova), bolo zostrojené a použité prvé vodné koleso s vertikálnym hriadeľom.
Odkedy sa využíva priemyselne na Slovensku?
História využívania vodnej energie siaha až do 12. storočia, kedy začali vznikať vodné mlyny. Vrchol dosahujú na konci 19. storočia, keď ich bolo na Slovensku viac ako 4500. Stáli takmer v každej dedine.
Vodná energia a elektrina?
Vodná energia sa elektrinu sa premieňa vo vodných elektrárňach.
Ako vznikli vodné elektrárne? Prvá vodná elektráreň bola postavená v Appletone v štáte Wisconsin v USA v roku 1882. Nástupom priemyselnej revolúcie, a  tým aj elektriny začali práve mlynári vyrábať el. energiu (prvé MVE) a zavádzali elektrinu do dediny. Na Slovensku bol prvý elektrifikovaný mlyn už v roku 1880 na Hornáde v Čani. Postupne až do roku 1930 bolo na Slovensku 2650 vodných diel s inštalovaným výkonom 13 939 kW.
Ako sa to ďalej vyvíjalo na Slovensku?
Nástupom socializmu v druhej polovici 20. storočia došlo k postupnému likvidovaniu a znefunkčneniu existujúcich mlynov. V 80 rokoch ich bolo už len okolo 50. Až po roku 1989, keď došlo k zmene spoločenského zriadenia prichádza k postupnému oživeniu,  začali sa obnovovať staré a budovať nové malé vodné elektrárne /do 5MW/.
Ako je to u nás a vo svete dnes?
Dnes je výroba elektriny prevažujúcim spôsobom využitia vodnej energie. Veľký podiel celkovej produkcie elektriny majú elektrárne napr. v Nórsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Francúzsku, alebo v Kanade. Celosvetovo pokrýva viac ako 18% vyrobenej el. energie a je súčasne najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie . Aj energetická politika SR a EU je dosiahnuť podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej hrubej spotrebe do roku 2020 na 18 %. Preto štát pripravil koncepciu a program podpory, aby bolo možné túto ambicióznu úlohu naplniť. Výstavba alternatívnych zdrojov nie je možná bez podpory štátu, tak ako poľnohospodári potrebujú dotácie pre svoju existenciu, tak aj tieto zdroje, ktoré ale svojím prínosom niekoľko násobne vrátia vynaložené prostriedky.
Aká je Elektrická z MVE?
El. energia z MVEje úplne čistá – ekologická, chráni našu prírodu pred používaním fosílnych palív, ktoré napomáhajú k vytváraniu skleníkového efektu, čo zo sebou prináša ďalšie problémy v extrémoch počasia, ktorého sme svedkami v súčasnej dobe. Budú potrebné obrovské investície na ich zamedzenie. Teplota zeme za posledných 150 rokov narastá a predstavuje 0,3°C na desaťročie a väčšina odborníkov si myslí, že je to dôsledkom zvyšujúcej sa koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére /CO2/. Tieto emisie pochádzajú z elektrárni na fosilné paliva /uhlie/ na Slovenskú 11,7% podiel na celkovej výrobe. Vieme aké problémy a riziká prináša výroba el. energia z atómových elektrárni /u nás podiel na celkovej výrobe 50,1% / . Niektoré vyspelé štáty utlmili a zakázali tento spôsob výroby el. energie. Okrem ekologickej výhodnosti malých vodných elektrárni / podiel na výrobe el. en. 2,3 % / - je to aj decentralizácia výroby a spotreby, čo zvyšuje odolnosť sústavy a znižuje straty
- sú šetrné k životnému prostrediu,
- sú to domáce nevyčerpateľné zdroje
- majú nízke prevádzkové náklady,
- prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť,
- majú dlhú životnosť,
- ovládajú sa na diaľku, prevádzka vyžaduje minimum ľudí,
- nábeh výroby energie trvá rádovo len sekundy.
Aké sú podiely jednotlivých zdrojov?
Podiel primárnych zdrojov na celkovej spotrebe elektriny v SR v % do roku 2013.
50,1 % - jadrové palivo
14,8 % - vodné elektrárne nad 5MW
4,1 % - biomasa, bioplyn
2,3 % - malé vodné elektrárne do 5MW
11,7 % - uhlie
7,1 % - zemný plyn
2,5 % - iné zdroje.


Asociácia malých vodných elektrární vznikla začiatkom minulého roku ako odozva na neustále sprísňujúce sa a diskriminačné leg. prostredie, ktoré vážne začína obmedzovať a ohrozovať prevádzku malých vodných elektrární. Má za úlohu hájiť záujmy členov, majiteľov a sympatizantov MVE do inšt. výkonu 500kW. Po príchode fotovoltaiky sa legislatíva orientuje len na túto časť OZE, ktorá ale MVE nevyhovuje. Ide o dva úplne rozdielne druhy OZE a okrem názvu nemajú nič spoločné. Našim cieľom je dosiahnuť takú úpravu leg. zmien a ver. mienky, ktorá by MVE prinavrátila opäť stratený kredit, ktorý požívala pred príchodom fotovoltaiky. Vodná elektráreň je najstálejší obnoviteľný zdroj u ktorého sa dá najlepšie plánovať a predpokladať výroba. Voda tečie aj cez deň aj v noci, takže s ohľadom na poveternostné podmienky možno jednoducho výrobu uregulovať aj v súvislosti s inými typmi výroby.

hladina.jpg, 38kB

Dokumenty združenia k nahliadnutiu

Aktuality

Ako ďalej v OZE a energetike na Slovensku?


V posledných mesiacoch a dňoch sa často stretávame s cieleným osočovaním OZE a hlavne MVE v našich mienkotvorných médiách. Buď ide o tzv. „ nesplnenie si povinností voči občanovi“ zaslaním bezpredmetnej a bezvýznamnej informácie distribútorovi a následne likvidačnej sankcie, alebo niekto stavia MVE v prekrásnom prostredí Malého Dunaja, kde zahynú všetky živočíchy a trvalo sa poškodí príroda. Prípadne niekto stavbou alebo rekonštrukciou MVE zapríčiní úhyn rýb, čo sú nepredstaviteľné škody na našej prírode. K tomu treba už len to aby ÚRSO príp. Ministerstvo hospodárstva SR vydalo zákaz výroby elektriny v MVE príp. FVE, z podobne hlúpych dôvodov. Mimochodom prečo neskákali aktivisti do vody, keď sa stavalo vodné dielo Žilina???

Nový prevádzkový poriadok!


Nazdar kolegovia!
Od 1.6.2015 platí nový prevádzkový poriadok OKTE. Kliknite si na okte a skúste to naštudovať, vôbec tam nie sú uvedené zmeny /len celý poriadok/, takže aby tam nebola zase skrytá nejaka habaďura!
V.M.

Protestné zhromaždenie
v Martine


Dňa 29. 5. 2015 sa konalo prot. zhromaždenie výrobcov OZE najprv pred budovou URSA a neskôr sa sprievod asi 350-400 ludí prešiel po námestí aby upozornil aj ostatných ludí na porušovanie zákonov štátom. Postupne sa za sprievodu policajtov protestujúci premiestnili peši až do časti podstráň k rodinnému domu predsedu URSA p. Holjenčíka. Na plot jeho príbytku boli zavesené zámky ako symbol porušovanie zákona. Protest bol pokojný a počasie bolo super. Aj z našej asociácie sa zúčasnilo niekolko členov.
Za hojnú účasť patrí všetkým vdaka!
Další protest sa bude konať cca o dva týždne v Bratislave.
Prajem Všetkým pekný víkend.

Fotogaléria

Galéria

Zväčšiť

Galéria

Zväčšiť

Galéria

Zväčšiť

Galéria

Zväčšiť

Kontakty

Asociácia výrobcov elektriny z malých vodných elektrární
Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava
IČO: 42360897

Napíšte nám