Ako ďalej v OZE a energetike na Slovensku?

V posledných mesiacoch a dňoch sa často stretávame s cieleným osočovaním OZE a hlavne MVE v našich mienkotvorných médiách.
Buď ide o tzv. „ nesplnenie si povinností voči občanovi“ zaslaním bezpredmetnej a bezvýznamnej informácie distribútorovi a následne likvidačnej sankcie, alebo niekto stavia MVE v prekrásnom prostredí Malého Dunaja, kde zahynú všetky živočíchy a trvalo sa poškodí príroda. Prípadne niekto stavbou alebo rekonštrukciou MVE zapríčiní úhyn rýb, čo sú nepredstaviteľné škody na našej prírode.
K tomu treba už len to aby ÚRSO príp. Ministerstvo hospodárstva SR vydalo zákaz výroby elektriny v MVE príp. FVE, z podobne hlúpych dôvodov. Mimochodom prečo neskákali aktivisti do vody, keď sa stavalo vodné dielo Žilina??? To nemalo vplyv na prírodu, živočíchov, spotrebu vody atď.?? Vedeli vôbec, do čoho a do akej kvalitnej vody skáču, aj s malými deťmi? Ryby tam chytené nikto nekonzumuje, hádžú sa späť, dno koryta je plné nebezpečného odpadu so Slovnaftu, riečištím sa šíria nebezpečné odpady zo skládky bývalých CHZJD vo Vrakuni... Vedia títo odporcovia a aktivisti o tom vôbec o čom rozprávajú?

Všetci, ktorí pracujú a tvoria vodné diela urobia aj chyby, niekto menšie a niekto väčšie.

Je to ale obsahovo tak vážne z celospoločenského hľadiska, aby to bolo v hlavných správach v najhlavnejšom vysielacom čase? Prečo to niekto cielene takto robí? Je to tak dôležité pre spoločnosť, občana a životné prostredie? Odkiaľ má informácie osoba ktorá zostavuje obsah spravodajstva? Rozumie niekto významu a zmyslu OZE v médiách, aby tak hrubo - skrývajúc sa za vážnosť - ovplyvňoval verejnú mienku? Aký to má všetko význam? Kto má záujem úplne spochybniť OZE v očiach voliča?

Na druhej strane sme sa minulý týždeň dozvedeli, že sa uvažuje o výstavbe - pozor výstavbe nie dostavbe - dvoch blokov JE Jaslovské Bohunice v objeme 6 mld euro! Zaujímavé, že? Len na pripomenutie. Náš štát dnes vyrába 50,7% elektriny z jadra. Dostavbou Mochoviec to stúpne niekde k 70-tim%. Koľko k tomu pribudne z J.Bohuníc neviem, ale nebude to málo. Takže sa môže stať, že SR bude vyrábať 90 % elektriny z jadra! Pritom objem výroby z OZE by sa mal podľa Bruselu u nás zdvojnásobiť. Ak pribudnú ešte nejaké iné formy výroby, tak sa dostaneme na omnoho väčšiu výrobu ako spotrebujeme. Kam tú produkciu umiestnime a kto to zaplatí? Chcel by som mimochodom vidieť štúdiu príp. štatistiku výskytu zhubných ochorení najmä rakoviny krvi /leukémie/ v oblastiach prevádzky jadrových elektrární, ale aj budúcej výstavby jadrových elektrární. Takáto štúdia existuje v Nemecku a to by si mali naši občania prečítať. Nemecko sa rozhodlo odstaviť v posledných rokoch 14 jadrových elektrární! Prečo asi? Štvavá kampaň proti OZE je už tak silná a bohužiaľ aj účinná, že akýkoľvek administratívny zásah do podnikania v OZE má občiansku a voličskú podporu! Správa z minulého týždňa o uzavretí zmluvy štátu s elektrárňou Nováky na ďalších 15 rokov podpory ešte viacej zahmlieva stratégiu štátu pre budúce obdobie. V praxi to znamená že ENO dostane doplatok od štátu ku každej vyrobenej MWh elektriny, akoby to bol obnoviteľný zdroj!

Automobilová doprava a elektrárne z fosílnych palív sú najväčší znečisťovatelia ovzdušia a majú hlavný podiel na nežiadúcej zmene klímy v podobe globálneho otepľovania. Čo tam na tom, že občania hornej Nitry budú dýchať svinstvo? Veď posledná modernizácia a inštalácia účinných filtrov na zachytávanie úletov a škodlivín bola vykonaná v r. 1996 a je po životnosti zariadenia. Odvtedy sa neinvestovalo, očakávalo sa odstavenie ENO a ukončenie ťažby nekvalitného uhlia. Súviselo to aj so sociálnym zabezpečením baníkov, ktorí tam aj tak nepracujú, lebo sú drahí. Lepšie je zamestnávať cudzích (Bulharov, či Rumunov). Hlavné je, aby manažéri ENO mali dobré fleky a výplaty.... alebo je to ešte ináč??

A tak sa ponúka otázka, prečo toto všetko?? Je to celospoločenský záujem?? Tragédiou energetiky je, že zložitá, neprehľadná, uzavretá a málokto nezainteresovaný má tom jasno. Ako ale teda vysvetliť občanovi o čo tu ide? Žurnalistická obec na Slovensku to nesleduje? Kde ja sloboda tlače?

Poďme s tým niečo urobiť pokiaľ ja ešte čas!

AMVE